Fundacja Grzegorza Stecha już pomaga

czwartek, 05 grudnia 2013

Działa już fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”, która została powołana, aby nieść pomoc młodym i zdolnym ludziom, którzy chcą się uczyć i rozwijać swoje talenty.

Inicjatorem powołania fundacji był Grzegorz Stech, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jego ostatnią wolą było stworzenie instytucji pomagającej utalentowanym młodym ludziom z nizin społecznych.

Pierwsze środki na realizację swoich celów fundacja zgromadziła z dobrowolnych datków żałobników, którzy towarzyszyli Grzegorzowi Stechowi w jego ostatniej, ziemskiej drodze.

Fundacja czeka na pomoc osób, które zechcą wpłacać pieniądze na cele statutowe lub pomóc w ich zbiórce, wspierać realizację konkretnych projektów, poświęcić swój czas oraz podzielić się wiedzą.

Więcej na: www.pomagamyzdolnejmlodziezy.org.pl

PAMIĘCI GRZEGORZA STECHA. TRANSNOISE 2013