I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012

poniedziałek, 9 lipca 2012

Zapraszamy na I Konferencję ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 3-5 października 2012 r. Jej celem jest wskazanie aktualnych problemów dotyczących hałasu komunikacyjnego i dyskusja o obowiązujących przepisach. W trakcie Konferencji przedstawione zostaną praktyczne i innowacyjne metody ochrony przed hałasem komunikacyjnym.

  • Aktualne problemy ochrony przed hałasem – błędne koło przepisów
  • Mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem komunikacyjnym – problemy zarządców dróg i linii kolejowych
  • Badania i prognozy hałasu komunikacyjnego
  • Innowacyjne materiały, technologie i metody ochrony przed hałasem komunikacyjnym – ciche nawierzchnie, hałas na obiektach mostowych i wiaduktach, metody ochrony przed hałasem drogowym i szynowym
  • Panel dyskusyjny – potrzeby zmian w podejściu do ochrony przed hałasem komunikacyjnym

Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody za najlepsze rozwiązania ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Organizatorami Konferencji pod patronatem naukowym prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka , rektora Politechniki Krakowskiej są: Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej, Związek Mostowców RP – Oddział Małopolski oraz Polski Kongres Drogowy.

KOMUNIKAT nr 1 (PDF)

KOMUNIKAT nr 2 (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (PDF)