Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej prowadzi prace służące rozwojowi inżynierii lądowej między innymi poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, systematykę standardowych, a także nieopatentowanych rozwiązań, które mogą w istotny sposób poprawić infrastrukturę drogową i jej środowisko.

Wyniki prac Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej dotyczą między innymi wprowadzenia dobrych praktyk, rozwiązań typowych i standardów do praktyki projektowej, wykonawczej i utrzymaniowej w zakresie budownictwa drogowego i obiektów inżynierskich z uwzględnieniem problemów klęsk żywiołowych, ochrony środowiska, wykorzystania odpadów, energii odnawialnej.

Konsorcjum wspiera samorządowców i przedsiębiorców związanych z budownictwem drogowym w ich działaniach służących poprawie procesu budowlanego, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, mających na uwadze specyfikę i potrzeby Małopolski. Wśród zadań konsorcjum jest także prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej.

Założycielami Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej, które powołano 26 maja 2011 roku w Krakowie są: Województwo Małopolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska oraz EKKOM Sp. z o.o.