„Miasteczko holenderskie” w Puławach

środa, 12 września 2012

W Puławach zakończyło się zorganizowane przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej seminarium szkoleniowe „Uspokojenie ruchu: planowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena. Dobre praktyki, uwarunkowania techniczne, prawne, użytkowe i społeczne”. Seminarium poświęcone było między innymi uwarunkowaniom technicznym, prawnym, użytkowym oraz efektom społecznym wdrożeń uspokojenia ruchu.

Uspokojenie ruchu jest skutecznym środkiem zaradczym w miejscowościach narażonych na uciążliwości ruchu tranzytowego, zwłaszcza w dobie oddawania do użytkowania kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu i wprowadzania opłat za przejazd. Uczestnicy seminarium szkoleniowego poznali praktyczne aspekty uspokojenia ruchu jako skutecznej metody poprawy bezpieczeństwa oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie organizacji ruchu.

Podczas szkolenia, oprócz aspektów technicznych i uwarunkowań występujących w różnych branżach na etapie projektowania i wykonawstwa, zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia prawne uspokojenia ruchu oraz na dużą rolę jaką w procesie inwestycyjnym odgrywają konsultacje społeczne i współpraca z mediami.