Transnoise 2013. Podziękowania za udział w Konferencji

wtorek, 29 października 2013

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy wyrazić nasze podziękowania za udział „II Konferencji ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2013”. To międzynarodowe spotkanie ukazało złożoność problemów stojących przed instytucjami, organizacjami, firmami których celem jest ochrona środowiska naturalnego i człowieka przed hałasem komunikacyjnym.

Prezentowane stanowiska i wypowiedzi uczestników paneli konferencyjnych zawierały wiele cennych informacji i niezwykle trafnych spostrzeżeń dotyczących nowych wyzwań i wymagań wobec zmienionych norm środowiskowych z zakresu dopuszczalnych przekroczeń hałasu.

Konferencja potwierdziła, że głównym priorytetem i pożądanym kierunkiem jest urealnienie i doprecyzowanie wielu niekiedy wzajemnie wykluczających się przepisów regulujących kwestie walki z hałasem komunikacyjnym.

Mamy nadzieję, że dzięki konferencji, dyskusji i prezentacji różnorodnych przykładów, udało nam się przybliżyć tematykę, nakreślić obszary sporne i sformułować pytania na przyszłość.

Gorąco zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami, refleksjami, doświadczeniami i pomysłami z zakresu ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. Stoimy na stanowisku, że tylko wymiana doświadczeń specjalistów z różnych branż reprezentujących tak firmy prywatne, urzędy państwowe i samorządowe jak i instytucje badawcze i dydaktyczne może dać najlepsze rezultaty na przyszłość.

Zdając sobie sprawę, że zmiany i postulowane korekty działań wymagają silnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, postulujemy powtórne spotkanie się w ramach Konferencji Transnoise.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Raz jeszcze dziękujemy za uczestnictwo w konferencji,

Organizatorzy