TRANSNOISE 2013

piątek, 12 lipca 2013

W dniach 23-25 października br. w Zakopanem odbędzie się II Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2013. Organizatorem konferencji jest Portal drogowy edroga.pl – wydawnictwo internetowe EKKOM Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej.

Celem Konferencji TRANSNOISE 2013 jest przedstawienie dobrych praktyk i skutecznych metod ochrony przed hałasem komunikacyjnym, w tym innowacyjnych rozwiązań, efektów badań naukowych realizowanych przez uczelnie oraz prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez firmy. Myślą przewodnią jest poszukiwanie coraz bardziej skutecznych sposobów zabezpieczania przed hałasem i minimalizowania jego negatywnych skutków.

W ramach Konferencji przewidywane są następujące zagadnienia:

  1. Przepisy ochrony środowiska przed hałasem - dotychczasowe zmiany i ich wpływ na stosowane metody ochrony oraz potrzeby kolejnych zmian.
  2. Metody i sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym w obszarze emisji.
  3. Metody i sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym w obszarze standardowych rozwiązań ochronnych.
  4. Metody i sposoby ochrony przed hałasem komunikacyjnym w obszarze imisji (u odbiorcy).
  5. Metody i sposoby mieszane ochrony przed hałasem komunikacyjnym - aspekty planistyczne, estetyczne, projektowo-techniczne i prawne.

Odbędzie się również plenarna dyskusja panelowa.

Patronatu naukowego Konferencji TRANSNOISE 2013 udzielili: Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Rektor Politechniki Krakowskiej, co potwierdza wysoki poziom merytoryczny Konferencji. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego oraz szereg organizacji branżowych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Małopolski Oddział Związku Mostowców RP.

Szczegółowe informacje nt. konferencji: www.transnoise.pl