Uspokojenie ruchu – seminarium szkoleniowe KNPIL

środa, 13 czerwca 2012

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej zaprasza na seminarium szkoleniowe Uspokojenie ruchu: planowanie – wdrażanie – użytkowanie – ocena. Dobre praktyki, uwarunkowania techniczne, prawne, użytkowe i społeczne.

Seminarium, które dotyczy między innymi planowania, projektowania i wdrażania uspokajania ruchu obejmującego innowacyjne i skuteczne rozwiązania techniczne, odbędzie się w Puławach w dniach 10-12 września 2012 roku. Szkolenie jest dedykowane kadrze instytucji zarządzających ruchem i drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi , w miastach na prawach powiatu oraz drogami krajowymi.

ZAPROSZENIE (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (PDF)